"book launch" — Słownik kolokacji angielskich

book launch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystrzelenie książki
  1. book rzeczownik + launch rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There have always been good books, however, and quality alone cannot explain the most dazzlingly successful book launch in history.

    Podobne kolokacje: