"launch of album" — Słownik kolokacji angielskich

launch of album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie na rynek albumu
  1. album rzeczownik + launch rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, most of the music were released on the show before the album launch except Boom.

    Podobne kolokacje: