"launch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

launch czasownik

launch + rzeczownik
Kolokacji: 86
launch missiles • launch satellites • launch raids • launch rockets • launch one's career • launch several services • launch an offensive • ...
czasownik + launch
Kolokacji: 22
help launch • plan to launch • prepare to launch • decide to launch • used to launch • ...
launch + przyimek
Kolokacji: 47
launch into • launch against • launch by • launched from • launched in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
3. launch by = rozpoczynać przez launch by
5. launched in = rozpoczęty w launched in
6. launched during = rozpoczęty podczas launched during
7. launched at = wystrzelony launched at
8. launched after = rozpoczęty potem launched after
9. launched on = rozpoczęty na launched on
10. launched under = rozpoczęty poniżej launched under
11. launch over = wystrzelenie ponad launch over
12. launch with = rozpoczynać z launch with
13. launch across = rozpocznij wszerz launch across
14. launch through = rozpocznij całkowicie launch through
15. launch for = rozpoczynać dla launch for
16. launch to = rozpoczynać aby launch to
17. launch toward = rozpoczynać w kierunku launch toward
19. launched aboard = rozpoczęty na pokładzie launched aboard
20. launch without = rozpocznij na zewnątrz launch without
21. launch before = rozpocznij wcześniej launch before
22. launch within = rozpocznij wewnątrz launch within
23. launch upon = rozpoczynać na launch upon
24. launch around = rozpocznij wokół launch around
25. launched until = rozpoczęty do czasu gdy launched until
26. launch off = wystrzelenie daleko launch off
27. launch about = wystrzelenie około launch about
28. launch onto = rozpoczynać na launch onto
29. launch towards = rozpoczynać w kierunku launch towards
30. launched following = wprowadzone na rynek następowanie launched following
31. launched since = rozpoczęty od tej pory launched since
launch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
officially launched • successfully launched • originally launched • later launch • formally launched • newly launched • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.