BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"kindly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kindly przysłówek

czasownik + kindly
Kolokacji: 50
take kindly • look kindly • say kindly • smile kindly • speak kindly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. look kindly = patrz łaskawym okiem look kindly
3. say kindly = powiedz życzliwie say kindly
4. smile kindly = uśmiech życzliwie smile kindly
5. speak kindly = wyrażaj się z życzliwością speak kindly
6. kindly give = życzliwie daj kindly give
7. kindly offer = życzliwa oferta kindly offer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.