KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"kindly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kindly przysłówek

czasownik + kindly
Kolokacji: 50
take kindly • look kindly • say kindly • smile kindly • speak kindly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. look kindly = patrz łaskawym okiem look kindly
  • "I think history will not look kindly on what he did."
  • I would imagine she did not look kindly upon you.
  • The eyes look at her kindly, but they are also sharp.
  • "The company had no policy, and it was not looked kindly upon," she said.
  • In the end he looked at me kindly, but could not stop himself laughing.
  • I am quite convinced that history will not look kindly upon their decision.
  • But he is certain fate still looks kindly on him.
  • There must be another reason why you are so sad,' he said, looking kindly at me.
  • We hope that fate's going to look kindly on us.
  • "David, kindly look after my people for a while longer, please."
3. say kindly = powiedz życzliwie say kindly
4. smile kindly = uśmiech życzliwie smile kindly
5. speak kindly = wyrażaj się z życzliwością speak kindly
6. kindly give = życzliwie daj kindly give
7. kindly offer = życzliwa oferta kindly offer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.