KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"kindly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kindly przysłówek

czasownik + kindly
Kolokacji: 50
take kindly • look kindly • say kindly • smile kindly • speak kindly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. look kindly = patrz łaskawym okiem look kindly
3. smile kindly = uśmiech życzliwie smile kindly
4. speak kindly = wyrażaj się z życzliwością speak kindly
5. kindly ask = uprzejmie zapytaj kindly ask
6. kindly received = życzliwie otrzymać kindly received
7. kindly keep = życzliwie trzymaj kindly keep
8. kindly invite = życzliwie zaproś kindly invite
9. kindly wait = życzliwie poczekaj kindly wait
10. kindly refrain = życzliwy refren kindly refrain
11. act kindly = działaj życzliwie act kindly
12. kindly greet = życzliwie przywitaj się kindly greet
(4) agree, consent, accept
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.