KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"kindly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kindly przysłówek

czasownik + kindly
Kolokacji: 50
take kindly • look kindly • say kindly • smile kindly • speak kindly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. look kindly = patrz łaskawym okiem look kindly
3. say kindly = powiedz życzliwie say kindly
4. smile kindly = uśmiech życzliwie smile kindly
5. speak kindly = wyrażaj się z życzliwością speak kindly
  • And now she spoke kindly, in an effort to stop him from trying so hard.
  • He spoke kindly, now that his first shock was past.
  • He smiled down at his young charge and spoke kindly to him.
  • The mirror has spoken kindly; perhaps it will do so again.
  • Yet not only had this man bothered to speak to me, he'd actually spoken kindly.
  • When she wound down, he spoke softly and kindly to her.
  • He spoke kindly to him and led him toward the house.
  • He spoke kindly, as if to his own son.
  • "You want to follow the boy because he had a pretty face and spoke kindly to you!"
  • She spoke kindly of his treatment of her throughout high school.
6. kindly give = życzliwie daj kindly give
7. kindly offer = życzliwa oferta kindly offer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.