"kindly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kindly przysłówek

czasownik + kindly
Kolokacji: 50
take kindly • look kindly • say kindly • smile kindly • speak kindly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
  • I don't think he would have taken kindly to the news.
  • Now will you kindly take me to him at once.
  • It was not a war the natural world took kindly to.
  • There are people who did not take kindly to those words.
  • I didn't think she'd take kindly to his giving money away.
  • Last week, he kindly took the time to speak with us about his book.
  • And a lot of us don't take kindly in the least to that.
  • I could see from the look on his face that he didn't take kindly to it.
  • Then he said somewhat about you that we didn't take kindly.
  • Tower kindly took the time to answer some of my questions.
2. look kindly = patrz łaskawym okiem look kindly
3. say kindly = powiedz życzliwie say kindly
4. smile kindly = uśmiech życzliwie smile kindly
5. speak kindly = wyrażaj się z życzliwością speak kindly
6. kindly give = życzliwie daj kindly give
7. kindly offer = życzliwa oferta kindly offer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.