TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"information" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

information rzeczownik

rzeczownik + information
Kolokacji: 152
background information • contact information • intelligence information • health information • reference information • ...
information + rzeczownik
Kolokacji: 185
information technology • information system • Information Act • information service • information officer • information processing • ...
information + czasownik
Kolokacji: 122
information relating • information contains • information provides • information leading • information includes • information comes • ...
czasownik + information
Kolokacji: 268
provide information • contain information • obtain information • collect information • share information • disclose information • ...
przymiotnik + information
Kolokacji: 348
additional information • far information • personal information • detailed information • useful information • specific information • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
9. financial information = informacja finansowa financial information
  • I do not know who has given him such accurate information.
  • You are right to point out the need for accurate information.
  • Much of the time, it is hard to tell who has the more accurate information.
  • We make every effort to provide complete and accurate information.
  • "To do that they need the most accurate information available."
  • The old man was the first person he had seen in Texas, and perhaps would be a source of accurate information about the road.
  • Every effort is made to provide complete and accurate information.
  • Every effort has been made to provide accurate and complete information.
  • Effort has been made to provide accurate and complete information.
  • I am sure that then we will have more accurate information.
13. sensitive information = poufne informacje (takie, które nie mogą się dostać w niepowołane ręce) sensitive information
16. vital information = konieczna wskazówka, konieczna informacja vital information
18. technical information = informacje techniczne technical information
20. biographical information = biograficzne informacje biographical information
22. credible information = wiarygodne informacje credible information
23. sufficient information = wystarczająca informacja sufficient information
26. inside information = wiadomość z pierwszej ręki inside information
28. secret information = tajna informacja secret information
29. digital information = cyfrowe informacje digital information
30. related information = powiązana informacja related information
31. timely information = informacje w porę timely information
34. general information = informacje ogólne general information
36. public information = informacja publiczna public information
38. necessary information = niezbędna informacja necessary information
39. critical information = kluczowe informacje critical information
41. comprehensive information = wyczerpująca informacja comprehensive information
44. private information = prywatna informacja private information
45. crucial information = decydujące informacje crucial information
48. factual information = informacje oparte na faktach factual information
49. helpful information = przydatne informacje helpful information
50. pertinent information = istotne informacje pertinent information
51. good information = dobre informacje good information
52. little information = mało informacji little information
54. optional information = nieobowiązkowe informacje optional information
56. only information = jedyne informacje only information
57. inaccurate information = nieścisłe informacje inaccurate information
58. late must-read information = późne informacje książki, którą trzeba przeczytać late must-read information
59. better information = lepsze informacje better information
60. key information = kluczowe informacje key information
61. misleading information = fałszywa informacja misleading information
62. real information = rzeczywiste informacje real information
63. evidence-based information = informacje oparte na dowodach evidence-based information
65. official information = oficjalne informacje official information
67. practical information = praktyczne informacje practical information
68. incomplete information = niekompletne informacje incomplete information
69. incorrect information = nieprawidłowe informacje incorrect information
70. above information = ponad informacjami above information
71. interesting information = interesujące informacje interesting information
72. best information = najlepsze informacje best information
74. proprietary information = zastrzeżone informacje proprietary information
75. precise information = dokładna informacja precise information
77. damaging information = szkodząc informacjom damaging information
78. privileged information = informacja objęta tajemnicą zawodową privileged information
79. electronic information = elektroniczne informacje electronic information
81. extra information = dodatkowe informacje extra information
82. free information = wolne informacje free information
83. similar information = podobne informacje similar information
84. real-time information = informacje działające w czasie rzeczywistym real-time information
86. recent information = niedawne informacje recent information
87. correct information = poprawne informacje correct information
90. negative information = ujemne informacje negative information
91. adequate information = należyte informacje adequate information
92. military information = militarne informacje military information
93. insufficient information = niewystarczające informacje insufficient information
94. solid information = pewna informacja solid information
95. wrong information = błędna informacja wrong information
97. in-depth information = dogłębne informacje in-depth information
98. right information = właściwe informacje right information
99. nutritional information = żywieniowe informacje nutritional information
100. hard information = twarde (sprawdzone) informacje hard information
przyimek + information
Kolokacji: 31
inside information • of information • including information • upon information • with information • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.