"helpful information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydatne informacje
  1. helpful przymiotnik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were not finding any helpful information so far, and it made him uneasy.

powered by  eTutor logo