"indigenous" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

indigenous przymiotnik

indigenous + rzeczownik
Kolokacji: 137
indigenous people • indigenous population • indigenous language • indigenous community • indigenous group • indigenous culture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
8. indigenous tribe = autochtoniczne plemię indigenous tribe
10. indigenous species = gatunek miejscowy indigenous species
12. indigenous plant = autochtoniczna roślina indigenous plant
15. indigenous woman = autochtoniczna kobieta indigenous woman
17. indigenous music = autochtoniczna muzyka indigenous music
19. indigenous leader = autochtoniczny przywódca indigenous leader
przysłówek + indigenous
Kolokacji: 4
predominantly indigenous • truly indigenous • purely indigenous • largely indigenous

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.