"indigenous language" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalny język
  1. indigenous przymiotnik + language rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are no people here who speak an indigenous language.

podobne do "indigenous language" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "indigenous language" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik