"indigenous people" — Słownik kolokacji angielskich

indigenous people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autochtoniczni ludzie
  1. indigenous przymiotnik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here he met the indigenous people of the country for the first time.

podobne do "indigenous people" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "indigenous people" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik