"indigenous woman" — Słownik kolokacji angielskich

indigenous woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autochtoniczna kobieta
  1. indigenous przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Despite growth, indigenous women continue to lack influence in the political system.