Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"hit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hit czasownik

hit + rzeczownik
Kolokacji: 187
hit bottom • hit singles • hit stores • hit people • hit one's head • hit Boris Johnson • hit one's stride • hit a slam • hit several percent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
1. hit bottom = sięgać dna, osiągać dno hit bottom
3. hit stores = przebojowe sklepy hit stores
4. hit people = przebojowi ludzie hit people
5. hit one's head = uderzać czyjś głowa hit one's head
6. hit Boris Johnson = przebojowy Boris Johnson hit Boris Johnson
7. hit one's stride = odnajdywać właściwy rytm hit one's stride
9. hit several percent = uderzać kilka procent hit several percent
11. hit one's peak = uderzać czyjś szczyt hit one's peak
12. hit record high = przebojowy zapis wysoki hit record high
13. hit one's face = uderzać czyjś twarz hit one's face
14. hit coach = przebojowy autokar hit coach
15. hit the jackpot = wygrać loterię, zgarnąć pulę, wygrać los na loterii hit the jackpot
16. hit the World Center = uderz w Ośrodek światowy hit the World Center
17. hit song = przebojowa piosenka hit song
18. hit theaters = przebojowe sceny hit theaters
19. hit the brakes = wcisnąć hamulec hit the brakes
21. hit a snag = napotkać przeszkodę hit a snag
23. hit lows = cios niż hit lows
25. hit the ground = przybyć na miejsce działania hit the ground
27. hit the road = ruszyć w drogę, wyruszyć w podróż, rozpocząć podróż hit the road
28. hit the deck = celowo upaść na ziemię, przywarować (np. żeby uniknąć uderzenia) hit the deck
29. hit the floor = traf podłogę hit the floor
32. hit the wall = padać z nóg ze zmęczenia hit the wall
33. hit a tree = uderz w drzewo hit a tree
34. hit the market = uderz rynek hit the market
36. hit the fan = uderz fana hit the fan
37. hit the spot = dobrze zrobić (np. jedzenie, picie) hit the spot
38. hit the streets = pojawić się na rynku, wchodzić na rynek (np. o produkcie) hit the streets
41. hit a drive = dojedź do drogi dojazdowej hit a drive
43. hit the notes = uderz w notatki hit the notes
44. hit a car = uderz w samochód hit a car
45. hit the side = uderz stronę hit the side
46. hit the switch = traf na włącznik hit the switch
47. hit the dirt = trafić na żyłę złota hit the dirt
48. hit the post = trafić w słupek hit the post
49. hit the area = uderz w obszar hit the area
50. hit the city = uderz miasto hit the city
52. hit the man = uderz człowieka hit the man
53. hit a nerve = trafić w czuły punkt, dotknąć do żywego, uderzyć w czułe miejsce hit a nerve
54. hit newsstands = przebojowe kioski z gazetami hit newsstands
55. hit the nail = uderz się paznokciem hit the nail
56. hit the time = traf na czas hit the time
58. hit the earth = uderz w ziemię hit the earth
59. hit a grounder = uderz odbitą piłkę, która porusza się po ziemi hit a grounder
60. hit winners = przebojowi zwycięzcy hit winners
61. hit one's level = uderzać czyjś poziom hit one's level
62. hit the door = traf drzwi hit the door
64. hit several centuries = traf na kilka wieków hit several centuries
65. hit parts = przebojowe części hit parts
66. hit the headlines = trafić na pierwsze strony gazet hit the headlines
67. hit children = przebojowe dzieci hit children
68. hit Parade = lista przebojów hit Parade
69. hit one's eye = uderzać czyjś oko hit one's eye
70. hit one's leg = uderzać czyjś noga hit one's leg
71. hit one's hand = uderzać czyjś ręka hit one's hand
72. hit streak = przebojowa smuga hit streak
73. hit things = przebojowe rzeczy hit things
74. hit one's arm = uderzać czyjś ramię hit one's arm
czasownik + hit
Kolokacji: 22
avoid hitting • start hitting • keep hitting • try to hit • expected to hit • go to hit • want to hit • ...
hit + przyimek
Kolokacji: 53
hit upon • hit up • hit out • hit by • hit with • ...
hit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 57
hit hard • accidentally hit • finally hit • badly hit • hit well • hit single • actually hit • hit twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.