BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. require guardian = wymagaj strażnik require guardian
2. appear in the Guardian = pojaw się w Strażniku appear in the Guardian
  • This article appeared in the Guardian on Friday 16 March 2007.
  • This article appeared in the Guardian on Saturday 5 June 2010.
  • This article appeared in the Guardian on Friday 6 May 2011.
  • This article appeared in the Guardian on Sunday 15 May 2011.
  • A version appeared in the Guardian on Saturday 7 May 2011.
  • This article appeared in the Guardian on Saturday 29 May 2010.
  • This article appeared in the Guardian on Saturday 21 May 2011.
  • It also appeared in the Guardian in an edited form here.
  • This story, which appeared in The Guardian last week, is really interesting for a number of reasons.
  • This article appeared in the Guardian on Saturday 6 May 2000.
3. write in the Guardian = dopisz nazwisko Strażnika write in the Guardian
4. tell the Guardian = powiedz Strażnikowi tell the Guardian
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.