ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. securities fraud = oszustwo papierów wartościowych securities fraud
  • He then moved into securities fraud and public corruption cases.
  • The judge's comments come a week into a trial on securities fraud.
  • Most class actions over the past decade have been in the field of securities fraud and financial services.
  • The Government is also investigating whether he engaged in securities fraud.
  • It has also charged six former executives with securities fraud.
  • "These are people who wouldn't know how to conduct a securities fraud if you put a gun to their heads," he said.
  • On December 11, 2008, he was arrested and charged with securities fraud.
  • Hundreds of class action suits on securities fraud are filed in Federal court each year.
  • On October 12, he was charged with and arrested for securities fraud.
  • He was arrested on Tuesday and charged with securities fraud.
2. mail fraud = poczta oszustwo mail fraud
3. tax fraud = oszustwo podatkowe tax fraud
4. wire fraud = oszustwo telekomunikacyjne (oszustwo, np. nielegalne pozyskanie pieniędzy, drogą komunikacji elektronicznej) wire fraud
5. bank fraud = oszustwo bankowe bank fraud
6. insurance fraud = oszustwo ubezpieczeniowe insurance fraud
7. election fraud = oszustwo wyborcze election fraud
8. voter fraud = oszustwo wyborcze voter fraud
9. vote fraud = głos oszustwo vote fraud
10. accounting fraud = oszustwo księgowe accounting fraud
11. credit card fraud = oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej credit card fraud
12. consumer fraud = konsument oszustwo consumer fraud
13. passport fraud = oszustwo paszportowe passport fraud
14. computer fraud = oszustwo komputerowe computer fraud
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.