KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"foreign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

foreign przymiotnik

foreign + rzeczownik
Kolokacji: 555
foreign policy • foreign minister • foreign country • foreign language • foreign investment • Foreign correspondent • foreign company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
12. foreign aid = pomoc zagraniczna foreign aid
15. foreign debt = dług zagraniczny foreign debt
18. foreign exchange = wymiana zagraniczna (np. studencka, uczniowska) foreign exchange
19. foreign bank = zagraniczny bank foreign bank
20. foreign tourist = turysta zagraniczny foreign tourist
21. foreign trade = handel zagraniczny foreign trade
22. foreign diplomat = zagraniczny dyplomata foreign diplomat
29. foreign capital = kapitał zagraniczny foreign capital
30. foreign troop = zagraniczna gromada foreign troop
31. foreign leader = zagraniczny przywódca foreign leader
32. foreign oil = zagraniczny olej foreign oil
33. foreign ministry = ministerstwo spraw zagranicznych foreign ministry
35. foreign secretary = minister spraw zagranicznych foreign secretary
39. foreign ownership = zagraniczna własność foreign ownership
40. foreign source = zagraniczne źródło foreign source
42. foreign travel = podróż zagraniczna foreign travel
43. foreign good = zagraniczny dobry foreign good
44. foreign competitor = zagraniczny konkurent foreign competitor
  • The impact of a foreign competitor in the company's home market.
  • In the meantime, foreign competitors are moving ahead of us.
  • Once again, we shall be in the hands of our foreign competitors.
  • Let's not lose the opportunity, once again, to our foreign competitors.
  • Where the Americans hold back, foreign competitors are likely to rush in.
  • These changes didn't just help American companies keep up with their foreign competitors.
  • "If your first experience with foreign competitors is right here at home, you might not survive."
  • American companies lose a market, but so do their foreign competitors, and the playing field remains level.
  • Most Japanese banks are far behind their foreign competitors in the use of computer systems.
  • It is designed to replace the F-15, already better than its foreign competitors.
47. foreign buyer = zagraniczny nabywca foreign buyer
49. foreign object = zagraniczny przedmiot foreign object
50. foreign firm = przedsiębiorstwo zagraniczne foreign firm
51. foreign nation = zagraniczny naród foreign nation
52. foreign force = obca siła foreign force
57. foreign player = zagraniczny gracz foreign player
58. foreign sales = zagraniczne sprzedaże foreign sales
59. foreign citizen = obywatel obcego kraju foreign citizen
60. foreign official = zagraniczny urzędnik foreign official
61. foreign resident = zagraniczny mieszkaniec foreign resident
63. foreign interest = zagraniczny interes foreign interest
66. foreign money = zagraniczna waluta (pieniądze) foreign money
67. foreign business = zagraniczne przedsiębiorstwo foreign business
68. foreign word = obce słowo foreign word
69. foreign observer = zagraniczny obserwator foreign observer
70. foreign operation = operacja obca foreign operation
71. foreign population = zagraniczna populacja foreign population
72. foreign organization = zagraniczna organizacja foreign organization
73. foreign partner = zagraniczny partner foreign partner
74. foreign culture = obca kultura foreign culture
75. foreign media = zagraniczne media foreign media
76. foreign member = zagraniczny członek foreign member
77. foreign press = prasa zagraniczna foreign press
80. foreign accent = obcy akcent foreign accent
81. foreign soil = zagraniczna gleba foreign soil
82. foreign editor = zagraniczny redaktor foreign editor
83. foreign import = towary importowane foreign import
84. foreign car = zagraniczny samochód foreign car
85. foreign trip = zagraniczna podróż foreign trip
86. foreign invasion = zagraniczna inwazja foreign invasion
87. foreign invader = zagraniczny najeźdźca foreign invader
88. foreign group = zagraniczna grupa foreign group
89. foreign artist = zagraniczny artysta foreign artist
90. foreign airline = zagraniczna linia lotnicza foreign airline
92. foreign team = zagraniczny zespół foreign team
93. foreign interference = zagraniczna ingerencja foreign interference
94. foreign State = zagraniczne państwo foreign State
95. foreign mercenary = zagraniczny najemnik foreign mercenary
96. foreign earnings = zagraniczne zarobki foreign earnings
97. foreign origin = pochodzenie zagraniczne foreign origin
98. foreign policy adviser = doradca polityki zagranicznej foreign policy adviser
99. foreign fund = zagraniczny fundusz foreign fund
100. foreign substance = zagraniczna substancja foreign substance
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 102
czasownik + foreign
Kolokacji: 3
remove foreign • sound foreign • look foreign
przysłówek + foreign
Kolokacji: 7
completely foreign • totally foreign • utterly foreign • most foreign • entirely foreign • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.