BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"foreign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

foreign przymiotnik

foreign + rzeczownik
Kolokacji: 555
foreign policy • foreign minister • foreign country • foreign language • foreign investment • Foreign correspondent • foreign company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
12. foreign aid = pomoc zagraniczna foreign aid
15. foreign debt = dług zagraniczny foreign debt
18. foreign exchange = wymiana zagraniczna (np. studencka, uczniowska) foreign exchange
19. foreign bank = zagraniczny bank foreign bank
20. foreign tourist = turysta zagraniczny foreign tourist
21. foreign trade = handel zagraniczny foreign trade
22. foreign diplomat = zagraniczny dyplomata foreign diplomat
29. foreign capital = kapitał zagraniczny foreign capital
30. foreign troop = zagraniczna gromada foreign troop
31. foreign leader = zagraniczny przywódca foreign leader
32. foreign oil = zagraniczny olej foreign oil
33. foreign ministry = ministerstwo spraw zagranicznych foreign ministry
35. foreign secretary = minister spraw zagranicznych foreign secretary
  • Brown says he was not foreign secretary at the time.
  • The foreign secretary had already met with the American ambassador.
  • From 1835 to 1837 he was the society's corresponding foreign secretary.
  • After that he served as the foreign secretary till 2001.
  • During the caretaker government of 2001 he became the chief foreign secretary.
  • Some of the key issues were discussed by the foreign secretary and his counterparts.
  • A career diplomat (1947-1980), he was foreign secretary from 1976 to 1979.
  • Among the issues the British foreign secretary will address is the rights of ethnic minorities.
  • In 1995, he became a foreign political secretary for Fidesz.
  • I was wondering if you'd have time to come across and talk to the foreign secretary.
39. foreign ownership = zagraniczna własność foreign ownership
40. foreign source = zagraniczne źródło foreign source
42. foreign travel = podróż zagraniczna foreign travel
43. foreign good = zagraniczny dobry foreign good
44. foreign competitor = zagraniczny konkurent foreign competitor
47. foreign buyer = zagraniczny nabywca foreign buyer
49. foreign object = zagraniczny przedmiot foreign object
50. foreign firm = przedsiębiorstwo zagraniczne foreign firm
51. foreign nation = zagraniczny naród foreign nation
52. foreign force = obca siła foreign force
57. foreign player = zagraniczny gracz foreign player
58. foreign sales = zagraniczne sprzedaże foreign sales
59. foreign citizen = obywatel obcego kraju foreign citizen
60. foreign official = zagraniczny urzędnik foreign official
61. foreign resident = zagraniczny mieszkaniec foreign resident
63. foreign interest = zagraniczny interes foreign interest
66. foreign money = zagraniczna waluta (pieniądze) foreign money
67. foreign business = zagraniczne przedsiębiorstwo foreign business
68. foreign word = obce słowo foreign word
69. foreign observer = zagraniczny obserwator foreign observer
70. foreign operation = operacja obca foreign operation
71. foreign population = zagraniczna populacja foreign population
72. foreign organization = zagraniczna organizacja foreign organization
73. foreign partner = zagraniczny partner foreign partner
74. foreign culture = obca kultura foreign culture
75. foreign media = zagraniczne media foreign media
76. foreign member = zagraniczny członek foreign member
77. foreign press = prasa zagraniczna foreign press
80. foreign accent = obcy akcent foreign accent
81. foreign soil = zagraniczna gleba foreign soil
82. foreign editor = zagraniczny redaktor foreign editor
83. foreign import = towary importowane foreign import
84. foreign car = zagraniczny samochód foreign car
85. foreign trip = zagraniczna podróż foreign trip
86. foreign invasion = zagraniczna inwazja foreign invasion
87. foreign invader = zagraniczny najeźdźca foreign invader
88. foreign group = zagraniczna grupa foreign group
89. foreign artist = zagraniczny artysta foreign artist
90. foreign airline = zagraniczna linia lotnicza foreign airline
92. foreign team = zagraniczny zespół foreign team
93. foreign interference = zagraniczna ingerencja foreign interference
94. foreign State = zagraniczne państwo foreign State
95. foreign mercenary = zagraniczny najemnik foreign mercenary
96. foreign earnings = zagraniczne zarobki foreign earnings
97. foreign origin = pochodzenie zagraniczne foreign origin
98. foreign policy adviser = doradca polityki zagranicznej foreign policy adviser
99. foreign fund = zagraniczny fundusz foreign fund
100. foreign substance = zagraniczna substancja foreign substance
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 102
czasownik + foreign
Kolokacji: 3
remove foreign • sound foreign • look foreign
przysłówek + foreign
Kolokacji: 7
completely foreign • totally foreign • utterly foreign • most foreign • entirely foreign • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.