BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"foreign competitor" — Słownik kolokacji angielskich

foreign competitor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraniczny konkurent
  1. foreign przymiotnik + competitor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The impact of a foreign competitor in the company's home market.

powered by  eTutor logo