"fine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fine przymiotnik

fine + rzeczownik
Kolokacji: 636
fine line • fine example • fine print • fine wine • fine restaurant • fine detail • fine dining • fine sand • fine powder • fine dust • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. fine line = bliski związek, duże prawdopodobieństwo fine line
2. fine example = świetny przykład fine example
3. fine print = drobna czcionka, drobny druk fine print
4. fine wine = dobre wino fine wine
5. fine point = świetny punkt fine point
7. fine detail = drobny szczegół fine detail
8. fine dining = jadanie w ekskluzywnych restauracjach fine dining
9. fine sand = piasek drobny, piasek drobnoziarnisty fine sand
10. fine clothes = wytworne ubranie fine clothes
11. fine powder = mączka fine powder
12. fine dust = drobny pył fine dust
13. fine artist = wytworny artysta fine artist
14. fine actor = wytworny aktor fine actor
15. fine job = świetna praca fine job
16. fine collection = świetne kolekcjonowanie fine collection
17. fine hair = delikatny meszek fine hair
18. fine piece = świetny kawałek fine piece
19. fine hour = udana godzina fine hour
20. fine weather = ładna pogoda fine weather
21. fine quality = doskonała jakość fine quality
22. fine works = świetny pracuje fine works
23. fine thing = świetna rzecz fine thing
24. fine performance = świetne wykonanie fine performance
25. fine view = świetny widok fine view
26. fine food = dobre jedzenie fine food
27. fine work = koronkowa robota fine work
28. fine man = wytworny człowiek fine man
29. fine form = świetna forma fine form
30. fine moment = udany moment fine moment
31. fine player = wytworny gracz fine player
32. fine day = piękny dzień fine day
33. fine place = świetne miejsce fine place
34. fine mist = lekka mgła fine mist
36. fine house = świetny dom fine house
37. fine particle = drobna cząstka fine particle
38. fine time = udany czas fine time
39. Fine Art = Sztuki piękne Fine Art
40. Fine Arts degree = Świetny stopień naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych Fine Arts degree
41. Fine Arts Museum = Sztuki piękne Muzeum Fine Arts Museum
42. fine fellow = wytworny facet fine fellow
43. fine woman = wytworna kobieta fine woman
44. fine horse = świetny koń fine horse
45. fine voice = świetny głos fine voice
46. fine specimen = piękny okaz fine specimen
47. fine idea = świetny pomysł fine idea
48. fine season = udana pora roku fine season
49. fine book = świetna książka fine book
50. fine distinction = subtelne rozróżnienie fine distinction
51. fine lady = wytworna pani fine lady
52. fine linen = płócienko fine linen
53. fine sense = wyważony sens fine sense
54. fine mind = świetny umysł fine mind
55. fine furniture = świetne meble fine furniture
56. fine morning = piękny poranek fine morning
57. fine wire = cienki drut fine wire
58. fine meal = dobry posiłek fine meal
59. fine silk = cienki jedwab fine silk
60. fine hotel = świetny hotel fine hotel
61. fine way = świetna droga fine way
62. fine China = świetne Chiny fine China
63. fine tuning = dostrajanie fine tuning
64. fine figure = świetna figura fine figure
65. fine cast = świetna obsada fine cast
66. fine shape = świetny kształt fine shape
67. fine people = świetni ludzie fine people
68. fine structure = ultrastruktura fine structure
69. fine wool = cienka wełna fine wool
70. Fine Gael = Wytworny Celt Fine Gael
71. fine eye = świetne oko fine eye
72. fine achievement = świetne osiągnięcie fine achievement
73. fine feature = delikatna cecha fine feature
74. fine painting = świetny obraz fine painting
75. fine balance = świetna równowaga fine balance
76. fine sieve = sito gęste fine sieve
77. fine musician = wytworny muzyk fine musician
78. fine spray = świetny rozpylacz fine spray
80. fine tradition = świetna tradycja fine tradition
81. fine home = świetny dom fine home
82. fine writer = świetny pisarz fine writer
83. fine material = świetny materiał fine material
84. fine school = świetna szkoła fine school
85. fine film = świetny film fine film
86. fine gentleman = wytworny pan fine gentleman
87. fine beach = świetna plaża fine beach
  • Another fine beach further towards the city is known as Rocklands.
  • You may have to share the three fine little beaches with a few cheerful fishermen.
  • On its southern most tip it has a very fine beach and some prospective investors were building a hotel in the late 1990s.
  • Naturally, these views are incomplete without a fine white beach.
  • Easier access will make a short break on one of the country's fine beaches a much more appealing prospect.
  • The fine sandy beach is over 100 metres wide here.
  • You climbed over the ridge and came down the other side, to where there's a long bay with fine beaches.
  • There is a fine beach located just outside of Evdilos.
  • The area is a popular tourist attraction since the late 1990s because there are many fine beaches.
  • There are many good national parks, fine beaches, cities and scenic.
88. fine cloth = cienka tkanina fine cloth
89. fine mess = świetny bałagan fine mess
90. fine hand = świetna ręka fine hand
91. fine control = świetna kontrola fine control
92. fine word = świetne słowo fine word
93. fine display = świetna wystawa fine display
94. fine choice = świetny wybór fine choice
95. fine selection = świetny wybór fine selection
96. fine thread = gwint drobnozwojny fine thread
97. fine ship = świetny statek fine ship
98. fine singer = wytworny śpiewak fine singer
99. fine girl = wytworna dziewczyna fine girl
100. fine boy = wytworny chłopiec fine boy
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 124
czasownik + fine
Kolokacji: 11
work fine • feel fine • look fine • sound fine • go fine • ...
przysłówek + fine
Kolokacji: 25
perfectly fine • particularly fine • extremely fine • exceptionally fine • absolutely fine • ...
fine + przyimek
Kolokacji: 13
fine with • fine for • fine by • fine in • fine of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.