"fine woman" — Słownik kolokacji angielskich

fine woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytworna kobieta
  1. fine przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    She is a fine woman and you never should have left her either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo