"fine choice" — Słownik kolokacji angielskich

fine choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny wybór
  1. fine przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If you want simplicity, the Kodak is a fine choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo