"fine beach" — Słownik kolokacji angielskich

fine beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetna plaża
  1. fine przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another fine beach further towards the city is known as Rocklands.

    Podobne kolokacje: