BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"figure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

figure rzeczownik

rzeczownik + figure
Kolokacji: 168
sales figure • action figure • authority figure • census figure • opposition figure • cult figure • attendance figure • casualty figure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. sales figure = liczba handlowa sales figure
3. action figure = figurka z ruchomymi kończynami (najczęściej przedstawiająca znaną lub fikcyjną postać) action figure
  • I want them to see me as an authority figure.
  • The authority figure just happened to be a law professor.
  • Parents and teachers are the two major authority figures in children's lives.
  • I felt that this is what these children needed more of - an authority figure who also shows a human side.
  • The respect the male authority figure and will all protect him.
  • The break from the true collaborative approach is in having an authority figure present.
  • He wanted them to have a real father, not like the distant authority figure that was all he'd ever known.
  • It was not the first time he had been in trouble with authority figures.
  • "That was what all the authority figures in my life had been telling me for years."
  • He's always responded well to authority figures in the past.
5. census figure = liczba spisu ludności census figure
7. dollar figure = liczba dolara dollar figure
8. cult figure = kultowa postać cult figure
11. stick figure = ludzik, prosty rysunek postaci stick figure
12. crime figure = liczba kryminalna crime figure
15. sports figure = sporty liczba sports figure
16. mother figure = osoba opiekuńcza, postać matki, postać matczyna mother figure
19. trade figure = liczba handlowa trade figure
20. bowling figure = liczba kręgli bowling figure
21. bronze figure = figura z brązu bronze figure
22. industry figure = liczba przemysłu industry figure
24. merchant political figure = wpływowy polityk handlowy merchant political figure
25. wax figure = figura woskowa wax figure
26. figure of speech = środek stylistyczny, środek językowy figure of speech
27. stone figure = kamienna figura stone figure
28. farmer political figure = rolnik wpływowy polityk farmer political figure
30. employment figure = liczba zatrudnienia employment figure
31. underworld figure = przestępcza liczba underworld figure
32. cartoon figure = liczba rysunkowa cartoon figure
33. clay figure = liczba gliniana clay figure
34. lawyer political figure = prawnik wpływowy polityk lawyer political figure
35. standing figure = znosząc figurę standing figure
36. inflation figure = liczba inflacji inflation figure
37. death figure = liczba śmierci death figure
38. world figure = figura światowa world figure
40. revenue figure = liczba przychodu revenue figure
41. viewing figure = liczba widzów viewing figure
42. party figure = towarzyska liczba party figure
43. mob figure = liczba mafijna mob figure
44. Mafia figure = Liczba mafijna Mafia figure
figure + rzeczownik
Kolokacji: 16
figure skater • Figure Skating Championship • World Figure Skating Championship • figure skating competition • figure skating • ...
figure + czasownik
Kolokacji: 290
figure shows • figure appears • figure stands • figure represents • figure rises • figure emerges • figure indicates • figure reflects • ...
czasownik + figure
Kolokacji: 149
depict figures • figure compiled • release figures • cite figures • draw figures • figure published • figure dressed • provide figures • ...
przymiotnik + figure
Kolokacji: 722
political figure • public figure • prominent figure • key figure • central figure • historical figure • human figure • double figure • ...
przyimek + figure
Kolokacji: 27
in figures • of figures • including figures • to figures • with figures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.