BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"figure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

figure rzeczownik

rzeczownik + figure
Kolokacji: 168
sales figure • action figure • authority figure • census figure • opposition figure • cult figure • attendance figure • casualty figure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. sales figure = liczba handlowa sales figure
3. action figure = figurka z ruchomymi kończynami (najczęściej przedstawiająca znaną lub fikcyjną postać) action figure
  • She is also one of the few female leaders who had an action figure made after her.
  • He has worked with 4Cast to produce his own action figure.
  • Red Star was first released as an action figure in 1991.
  • No one knew how much kids wanted action figures until they were offered them.
  • He also once ate an action figure, which never came out.
  • I wanted her to be a doll or an action figure.
  • Instead, he dropped one action figure and picked up another.
  • Snow Job was first released as an action figure in 1983.
  • The action figures had been designed as a team of ten.
  • Law & Order were first released as action figures in 1987.
5. census figure = liczba spisu ludności census figure
7. dollar figure = liczba dolara dollar figure
8. cult figure = kultowa postać cult figure
11. stick figure = ludzik, prosty rysunek postaci stick figure
12. crime figure = liczba kryminalna crime figure
15. sports figure = sporty liczba sports figure
16. mother figure = osoba opiekuńcza, postać matki, postać matczyna mother figure
19. trade figure = liczba handlowa trade figure
20. bowling figure = liczba kręgli bowling figure
21. bronze figure = figura z brązu bronze figure
22. industry figure = liczba przemysłu industry figure
24. merchant political figure = wpływowy polityk handlowy merchant political figure
25. wax figure = figura woskowa wax figure
26. figure of speech = środek stylistyczny, środek językowy figure of speech
27. stone figure = kamienna figura stone figure
28. farmer political figure = rolnik wpływowy polityk farmer political figure
30. employment figure = liczba zatrudnienia employment figure
31. underworld figure = przestępcza liczba underworld figure
32. cartoon figure = liczba rysunkowa cartoon figure
33. clay figure = liczba gliniana clay figure
34. lawyer political figure = prawnik wpływowy polityk lawyer political figure
35. standing figure = znosząc figurę standing figure
36. inflation figure = liczba inflacji inflation figure
37. death figure = liczba śmierci death figure
38. world figure = figura światowa world figure
40. revenue figure = liczba przychodu revenue figure
41. viewing figure = liczba widzów viewing figure
42. party figure = towarzyska liczba party figure
43. mob figure = liczba mafijna mob figure
44. Mafia figure = Liczba mafijna Mafia figure
figure + rzeczownik
Kolokacji: 16
figure skater • Figure Skating Championship • World Figure Skating Championship • figure skating competition • figure skating • ...
figure + czasownik
Kolokacji: 290
figure shows • figure appears • figure stands • figure represents • figure rises • figure emerges • figure indicates • figure reflects • ...
czasownik + figure
Kolokacji: 149
depict figures • figure compiled • release figures • cite figures • draw figures • figure published • figure dressed • provide figures • ...
przymiotnik + figure
Kolokacji: 722
political figure • public figure • prominent figure • key figure • central figure • historical figure • human figure • double figure • ...
przyimek + figure
Kolokacji: 27
in figures • of figures • including figures • to figures • with figures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.