"government figure" — Słownik kolokacji angielskich

government figure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): figura rządowa
  1. government rzeczownik + figure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    According to government figures, just 1,810 cases have been reported.

powered by  eTutor logo