"Government figure" — Słownik kolokacji angielskich

Government figure kolokacja
Popularniejsza odmiana: government figure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Figura rządowa
  1. government rzeczownik + figure rzeczownik
    Silna kolokacja

    According to government figures, just 1,810 cases have been reported.

powered by  eTutor logo