"evoke" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evoke czasownik

evoke + rzeczownik
Kolokacji: 58
evoke memories • evoke images • evoke feelings • evoke emotions • evoke a response • ...
evoke + przyimek
Kolokacji: 14
evoke in • evoke from • evoke with • evoke to • evoke for • ...
evoke + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
vividly evoke • powerfully evoke • deliberately evoke • brilliantly evoke • frequently evoke • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.