"evoke from" — Słownik kolokacji angielskich

evoke from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywoływać z
  1. evoke czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Nothing he had said evoked any response from her at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo