"evoke in" — Słownik kolokacji angielskich

evoke in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywoływać w
  1. evoke czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    These shows were evoked interest in a large number of people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo