TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"evoke" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evoke czasownik

evoke + rzeczownik
Kolokacji: 58
evoke memories • evoke images • evoke feelings • evoke emotions • evoke a response • ...
evoke + przyimek
Kolokacji: 14
evoke in • evoke from • evoke with • evoke to • evoke for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. evoke in = przywoływać w evoke in
2. evoke from = przywoływać z evoke from
3. evoke with = przywoływać z evoke with
4. evoke to = przywoływać aby evoke to
5. evoke for = przywoływać dla evoke for
6. evoke by = przywoływać przez evoke by
7. evoke at = przywoływać przy evoke at
8. evoke through = przywołaj całkowicie evoke through
9. evoke on = przywoływać na evoke on
evoke + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
vividly evoke • powerfully evoke • deliberately evoke • brilliantly evoke • frequently evoke • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.