"evoke" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evoke czasownik

evoke + rzeczownik
Kolokacji: 58
evoke memories • evoke images • evoke feelings • evoke emotions • evoke a response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. evoke memories = przywołaj wspomnienia evoke memories
2. evoke images = przywołaj obrazy evoke images
3. evoke feelings = przywołaj uczucia evoke feelings
4. evoke emotions = wywoływać emocje, budzić emocje evoke emotions
6. evoke a sense = przywołaj sens evoke a sense
evoke + przyimek
Kolokacji: 14
evoke in • evoke from • evoke with • evoke to • evoke for • ...
evoke + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
vividly evoke • powerfully evoke • deliberately evoke • brilliantly evoke • frequently evoke • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.