ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"environmental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

environmental przymiotnik

environmental + rzeczownik
Kolokacji: 360
environmental group • environmental issue • environmental impact • environmental protection • environmental problem • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.