"environmental affair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środowiskowa sprawa
  1. environmental przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2008 he was consulting on land use, transportation, environmental and government affairs.

powered by  eTutor logo