ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
(6) mean, moment
Kolokacji: 2
(7) tool, instrument
Kolokacji: 2
(14) range, limit, scene, area
Kolokacji: 4
(16) form, aperture, route, course
Kolokacji: 4
(21) temperature, pressure
Kolokacji: 2
(24) approach, attack, fire
Kolokacji: 3
(25) rate, cost
Kolokacji: 2
(26) policy, argument, elimination
Kolokacji: 3
(30) vaccine, vaccination
Kolokacji: 2
(34) advocate, voice, spokesman
Kolokacji: 3
(35) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
1. effective unit = robiąca wrażenie jednostka effective unit
2. effective team = robiący wrażenie zespół effective team
3. effective school = robiąca wrażenie szkoła effective school
4. effective piece = robiący wrażenie kawałek effective piece
  • This is a particularly effective piece for television.
  • This silent movie, an effective piece of early boosterism, plays continuously at the museum.
  • And that zone implant makes her the most effective piece of female flesh you'll ever see.
  • But the most effective pieces were two new solos without films.
  • Given that intention, "Solid Ground" is a most effective piece of work.
  • "Random performed a very effective piece of surgery, don't you think?"
  • Some hailed it as a hard hitting, effective piece of cinema.
  • But it is a fine piece of work, exuberant, "grotesque" and effective.
  • "An American Tragedy" is an effective piece; it works as an opera, you could say.
  • But within those terms it is an effective piece of work.
5. effective member = skuteczny członek effective member
6. effective institution = robiąca wrażenie instytucja effective institution
7. effective part = robiąca wrażenie część effective part
8. effective one = skuteczny effective one
9. effective thing = robiąca wrażenie rzecz effective thing
10. effective component = skuteczny komponent effective component
(45) model, theory, framework
Kolokacji: 3
(47) learning, transfer
Kolokacji: 2
(52) retirement, abolition
Kolokacji: 2
(53) catalyst, stimulus
Kolokacji: 2
(54) lobbyist, lobbying, lobby
Kolokacji: 3
(55) contraception, deployment
Kolokacji: 2
(57) counterattack, ambush
Kolokacji: 2
(58) insulator, insecticide
Kolokacji: 2
(59) predator, parenting
Kolokacji: 2
(60) boycott, protest
Kolokacji: 2
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.