"drum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drum rzeczownik

rzeczownik + drum
Kolokacji: 34
oil drum • Fort Drum • steel drum • war drum • hand drum • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) Fort, war
Kolokacji: 2
1. steel drum = stalowy bęben steel drum
2. Tin Drum = Blaszany bębenek Tin Drum
3. metal drum = metalowy bęben metal drum
4. ammunition drum = bęben amunicji ammunition drum
5. bronze drum = bęben z brązu bronze drum
6. gallon drum = bęben galonu gallon drum
(4) hand, frame, log
Kolokacji: 3
(5) conga, jazz
Kolokacji: 2
(6) snare, kettle, Bongo
Kolokacji: 3
(7) ear, Flower
Kolokacji: 2
(8) jungle, brake
Kolokacji: 2
(9) tabla, Ludwig, Kevin
Kolokacji: 3
(10) kick, Bang
Kolokacji: 2
(11) tenor, bass
Kolokacji: 2
(12) Planet, voodoo
Kolokacji: 2
drum + rzeczownik
Kolokacji: 10
Drum Major • Drum Corps • Drum Tower • Drum magazine • Drum Band • ...
drum + czasownik
Kolokacji: 18
drum beats • drum begins • drum plays • drum rolls • drum sounds • ...
czasownik + drum
Kolokacji: 22
play drums • beat drums • use drums • join on drums • record drums • ...
przymiotnik + drum
Kolokacji: 26
electronic drum • African drum • live drum • Different Drum • small drum • ...
przyimek + drum
Kolokacji: 11
on drums • of drums • with drums • to drums • in drums • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.