"drum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drum rzeczownik

rzeczownik + drum
Kolokacji: 34
oil drum • Fort Drum • steel drum • war drum • hand drum • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) Fort, war
Kolokacji: 2
(4) hand, frame, log
Kolokacji: 3
1. hand drum = bęben ręki hand drum
2. frame drum = rama bęben frame drum
3. log drum = bęben polana log drum
(5) conga, jazz
Kolokacji: 2
(6) snare, kettle, Bongo
Kolokacji: 3
(7) ear, Flower
Kolokacji: 2
(8) jungle, brake
Kolokacji: 2
(9) tabla, Ludwig, Kevin
Kolokacji: 3
(10) kick, Bang
Kolokacji: 2
(11) tenor, bass
Kolokacji: 2
(12) Planet, voodoo
Kolokacji: 2
drum + rzeczownik
Kolokacji: 10
Drum Major • Drum Corps • Drum Tower • Drum magazine • Drum Band • ...
drum + czasownik
Kolokacji: 18
drum beats • drum begins • drum plays • drum rolls • drum sounds • ...
czasownik + drum
Kolokacji: 22
play drums • beat drums • use drums • join on drums • record drums • ...
przymiotnik + drum
Kolokacji: 26
electronic drum • African drum • live drum • Different Drum • small drum • ...
przyimek + drum
Kolokacji: 11
on drums • of drums • with drums • to drums • in drums • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.