"drum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drum rzeczownik

rzeczownik + drum
Kolokacji: 34
oil drum • Fort Drum • steel drum • war drum • hand drum • ...
drum + rzeczownik
Kolokacji: 10
Drum Major • Drum Corps • Drum Tower • Drum magazine • Drum Band • ...
drum + czasownik
Kolokacji: 18
drum beats • drum begins • drum plays • drum rolls • drum sounds • ...
czasownik + drum
Kolokacji: 22
play drums • beat drums • use drums • join on drums • record drums • ...
przymiotnik + drum
Kolokacji: 26
electronic drum • African drum • live drum • Different Drum • small drum • ...
przyimek + drum
Kolokacji: 11
on drums • of drums • with drums • to drums • in drums • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) on, of, with, to, in, ...
Kolokacji: 11
3. with drums = z bębnami with drums
4. to drums = do bębnów to drums
5. in drums = w bębnach in drums
7. from drums = z bębnów from drums
8. including drums = w tym bębny including drums
9. at Fort Drum = przy Forcie Bęben at Fort Drum
10. by drums = przez bębnienie by drums
11. over drums = ponad bębnami over drums

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.