"drum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drum rzeczownik

rzeczownik + drum
Kolokacji: 34
oil drum • Fort Drum • steel drum • war drum • hand drum • ...
drum + rzeczownik
Kolokacji: 10
Drum Major • Drum Corps • Drum Tower • Drum magazine • Drum Band • ...
drum + czasownik
Kolokacji: 18
drum beats • drum begins • drum plays • drum rolls • drum sounds • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. drum plays = bębnienie igra drum plays
3. drum rolls = rolki bębna drum rolls
4. drum sounds = bębnienie brzmi drum sounds
5. drum pounds = funty bębna drum pounds
6. drum thunders = bębnienie grzmi drum thunders
7. drum booms = huki bębna drum booms
8. drum kicks = bęben kopie drum kicks
9. drum throbs = bębnienie pulsuje drum throbs
10. drum rattles = brzęki bębna drum rattles
czasownik + drum
Kolokacji: 22
play drums • beat drums • use drums • join on drums • record drums • ...
przymiotnik + drum
Kolokacji: 26
electronic drum • African drum • live drum • Different Drum • small drum • ...
przyimek + drum
Kolokacji: 11
on drums • of drums • with drums • to drums • in drums • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.