"drum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drum rzeczownik

rzeczownik + drum
Kolokacji: 34
oil drum • Fort Drum • steel drum • war drum • hand drum • ...
drum + rzeczownik
Kolokacji: 10
Drum Major • Drum Corps • Drum Tower • Drum magazine • Drum Band • ...
(1) Major, Kit
Kolokacji: 2
1. Drum Major = Bęben Główny Drum Major
2. Drum Kit = Perkusja Drum Kit
(2) Corps, Band
Kolokacji: 2
(3) Tower, magazine, Machine
Kolokacji: 3
(4) Solo, Song, Workshop
Kolokacji: 3
drum + czasownik
Kolokacji: 18
drum beats • drum begins • drum plays • drum rolls • drum sounds • ...
czasownik + drum
Kolokacji: 22
play drums • beat drums • use drums • join on drums • record drums • ...
przymiotnik + drum
Kolokacji: 26
electronic drum • African drum • live drum • Different Drum • small drum • ...
przyimek + drum
Kolokacji: 11
on drums • of drums • with drums • to drums • in drums • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.