"drum" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drum rzeczownik

rzeczownik + drum
Kolokacji: 34
oil drum • Fort Drum • steel drum • war drum • hand drum • ...
drum + rzeczownik
Kolokacji: 10
Drum Major • Drum Corps • Drum Tower • Drum magazine • Drum Band • ...
drum + czasownik
Kolokacji: 18
drum beats • drum begins • drum plays • drum rolls • drum sounds • ...
czasownik + drum
Kolokacji: 22
play drums • beat drums • use drums • join on drums • record drums • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) beat, join, bang, pound
Kolokacji: 4
1. beat drums = uderzać w bębny beat drums
2. join on drums = doczep się do bębnów join on drums
3. bang drums = bębny huknięcia bang drums
4. pound drums = bębny funta pound drums
(4) replace, take, provide, fill
Kolokacji: 4
(5) learn, teach, study
Kolokacji: 3
przymiotnik + drum
Kolokacji: 26
electronic drum • African drum • live drum • Different Drum • small drum • ...
przyimek + drum
Kolokacji: 11
on drums • of drums • with drums • to drums • in drums • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.