ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature drums" — Słownik kolokacji angielskich

feature drums kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bębny cechy
  1. feature czasownik + drum rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It only features guitar, drums and the orchestra, which was arranged by Bill Shepherd.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo