ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dog" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dog rzeczownik

rzeczownik + dog
Kolokacji: 92
hunting dog • pet dog • guard dog • police dog • family dog • prairie dog • Hound Dog • guide dog • attack dog • Reservoir Dog • ...
dog + rzeczownik
Kolokacji: 93
dog food • dog owner • dog show • dog day • dog breed • dog walker • dog tag • dog collar • dog park • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) food, meat, whelk, Chow
Kolokacji: 4
(4) day, Night, year, watch
Kolokacji: 4
(5) breed, team, breeder, pack
Kolokacji: 4
1. dog breed = rasa psów dog breed
2. dog team = pies zespół dog team
3. dog breeder = hodowca psów dog breeder
4. dog pack = paczka psa dog pack
(6) walker, walking, trot, Skip
Kolokacji: 4
(8) collar, cart, leash
Kolokacji: 3
(11) biscuit, bun
Kolokacji: 2
(13) house, kennel, Heaven
Kolokacji: 3
(14) vendor, bone, ear
Kolokacji: 3
(15) pound, cage, wrapper
Kolokacji: 3
(16) story, toy, padding
Kolokacji: 3
(18) training, breeding
Kolokacji: 2
(20) sled, musher
Kolokacji: 2
(21) Whisperer, bark, whistle, howl
Kolokacji: 4
(22) costume, fur, suit
Kolokacji: 3
(23) poo
Kolokacji: 1
dog + czasownik
Kolokacji: 225
dog barks • dog runs • dog eats • dog dies • dog comes • dog begins • dog goes • dog gets • dog bites • dog makes • dog looks • ...
czasownik + dog
Kolokacji: 64
dog named • eat dogs • use dogs • dog called • keep dogs • kill one's dog • bring one's dog • include dogs • love dogs • sell dogs • ...
przymiotnik + dog
Kolokacji: 173
hot dog • little dog • stray dog • wild dog • top dog • big dog • old dog • black dog • small dog • large dog • mad dog • good dog • ...
przyimek + dog
Kolokacji: 22
with dogs • about dogs • of dogs • for dogs • by dogs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.