"dog" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dog rzeczownik

rzeczownik + dog
Kolokacji: 92
hunting dog • pet dog • guard dog • police dog • family dog • prairie dog • Hound Dog • guide dog • attack dog • Reservoir Dog • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(4) family, breed, pedigree
Kolokacji: 3
(6) Hound, Scottie, terrier
Kolokacji: 3
(7) guide, Straw, lead, shelter
Kolokacji: 4
(9) lap, iron, Tap
Kolokacji: 3
(11) corn, cadaver, Barking, Crow
Kolokacji: 4
(13) show, cartoon
Kolokacji: 2
(14) Devil, Ghost, demon
Kolokacji: 3
(15) Newfoundland, boxer, China
Kolokacji: 3
(16) watch, detection, sentry
Kolokacji: 3
1. watch dog = pies wachtowy watch dog
2. detection dog = pies wykrywalności detection dog
3. sentry dog = pies wartownika sentry dog
(17) raccoon, coon
Kolokacji: 2
(18) therapy, sun
Kolokacji: 2
(19) farm, Dr.
Kolokacji: 2
(20) street, Eye, neighborhood, Mad
Kolokacji: 4
(21) Alpha, Wonder, tracker, Snoop
Kolokacji: 4
(22) robot, sledge
Kolokacji: 2
(23) collie, Rottweiler
Kolokacji: 2
(24) village, Labrador
Kolokacji: 2
(25) mountain, Rain
Kolokacji: 2
(26) Akita
Kolokacji: 1
dog + rzeczownik
Kolokacji: 93
dog food • dog owner • dog show • dog day • dog breed • dog walker • dog tag • dog collar • dog park • ...
dog + czasownik
Kolokacji: 225
dog barks • dog runs • dog eats • dog dies • dog comes • dog begins • dog goes • dog gets • dog bites • dog makes • dog looks • ...
czasownik + dog
Kolokacji: 64
dog named • eat dogs • use dogs • dog called • keep dogs • kill one's dog • bring one's dog • include dogs • love dogs • sell dogs • ...
przymiotnik + dog
Kolokacji: 173
hot dog • little dog • stray dog • wild dog • top dog • big dog • old dog • black dog • small dog • large dog • mad dog • good dog • ...
przyimek + dog
Kolokacji: 22
with dogs • about dogs • of dogs • for dogs • by dogs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.