"dog" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dog rzeczownik

rzeczownik + dog
Kolokacji: 92
hunting dog • pet dog • guard dog • police dog • family dog • prairie dog • Hound Dog • guide dog • attack dog • Reservoir Dog • ...
dog + rzeczownik
Kolokacji: 93
dog food • dog owner • dog show • dog day • dog breed • dog walker • dog tag • dog collar • dog park • ...
dog + czasownik
Kolokacji: 225
dog barks • dog runs • dog eats • dog dies • dog comes • dog begins • dog goes • dog gets • dog bites • dog makes • dog looks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(3) eat, devour, bolt
Kolokacji: 3
(7) bite, chew, nip, gnaw
Kolokacji: 4
(8) make, cause, join, breed
Kolokacji: 4
(11) sit, stand, lie, lose, lay, ...
Kolokacji: 13
(12) chase, trail, track, hunt
Kolokacji: 4
(15) sniff, smell, snuffle
Kolokacji: 3
(16) howl, whimper, laugh
Kolokacji: 3
(17) know, live, survive
Kolokacji: 3
(18) try, fight, strain, maul, tug
Kolokacji: 5
1. dog moves = pies idzie dog moves
2. dog walks = pies chodzi dog walks
3. dog whines = pies skomle dog whines
4. dog pulls = pies szarpie dog pulls
5. dog tears = łzy psa dog tears
6. dog roams = pies przemierza dog roams
7. dog races = wyścigi psów dog races
8. dog wanders = spacery psa dog wanders
9. dog slinks = pies wymyka się dog slinks
10. dog rushes = pośpiechy psa dog rushes
11. dog drags = nudziarze psa dog drags
12. dog dashes = sprinty psa dog dashes
13. dog cocks = pies przekrzywia dog cocks
14. dog scrambles = pies schodzi dog scrambles
15. dog swims = pływania psa dog swims
16. dog pads = podkładki psa dog pads
17. dog circles = koła psa dog circles
18. dog darts = strzałki psa dog darts
19. dog travels = pies porusza się dog travels
20. dog backs = tyły psa dog backs
21. dog paces = tempa psa dog paces
22. dog crosses = pies przekracza dog crosses
23. dog rolls = rolki psa dog rolls
24. dog ranges = zakresy psa dog ranges
25. dog prances = pies bryka dog prances
26. dog draws = pies ssie dog draws
27. dog retreats = wycofania się psa dog retreats
28. dog limps = utykania psa dog limps
29. dog stalks = łodygi psa dog stalks
(23) play, compete, meet, curl
Kolokacji: 4
(24) show, bare, hide, exhibit
Kolokacji: 4
(25) sleep, doze, wake
Kolokacji: 3
(26) snarl, snap, salivate
Kolokacji: 3
(27) return, reappear
Kolokacji: 2
(28) guard, protect
Kolokacji: 2
(29) scratch, claw
Kolokacji: 2
(30) stare, eye
Kolokacji: 2
(31) tend, serve, help
Kolokacji: 3
(32) nose, paw, nuzzle
Kolokacji: 3
(33) urinate, pee
Kolokacji: 2
(34) hesitate, cower, creep, crawl
Kolokacji: 4
(35) quiet, worry
Kolokacji: 2
(36) herd, swarm
Kolokacji: 2
czasownik + dog
Kolokacji: 64
dog named • eat dogs • use dogs • dog called • keep dogs • kill one's dog • bring one's dog • include dogs • love dogs • sell dogs • ...
przymiotnik + dog
Kolokacji: 173
hot dog • little dog • stray dog • wild dog • top dog • big dog • old dog • black dog • small dog • large dog • mad dog • good dog • ...
przyimek + dog
Kolokacji: 22
with dogs • about dogs • of dogs • for dogs • by dogs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.