ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dog" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dog rzeczownik

rzeczownik + dog
Kolokacji: 92
hunting dog • pet dog • guard dog • police dog • family dog • prairie dog • Hound Dog • guide dog • attack dog • Reservoir Dog • ...
dog + rzeczownik
Kolokacji: 93
dog food • dog owner • dog show • dog day • dog breed • dog walker • dog tag • dog collar • dog park • ...
dog + czasownik
Kolokacji: 225
dog barks • dog runs • dog eats • dog dies • dog comes • dog begins • dog goes • dog gets • dog bites • dog makes • dog looks • ...
czasownik + dog
Kolokacji: 64
dog named • eat dogs • use dogs • dog called • keep dogs • kill one's dog • bring one's dog • include dogs • love dogs • sell dogs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. dog named = pies nazwał dog named
2. dog called = pies zawołał dog called
3. show Animal Dog = widowisko zwierzęcy Pies show Animal Dog
4. bark dogs = psy kory bark dogs
5. raise dogs = wyhoduj psy raise dogs
6. mean dog = chciej pies mean dog
7. name after one's dog = imię potem czyjś pies name after one's dog
8. refer as dogs = odnieś się jako psy refer as dogs
(3) use, share
Kolokacji: 3
(7) love, like, hate, dislike
Kolokacji: 4
(8) sell, buy, want
Kolokacji: 3
(10) breed, serve, sit
Kolokacji: 3
(11) ban, prohibit
Kolokacji: 2
przymiotnik + dog
Kolokacji: 173
hot dog • little dog • stray dog • wild dog • top dog • big dog • old dog • black dog • small dog • large dog • mad dog • good dog • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.