"dog" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dog rzeczownik

rzeczownik + dog
Kolokacji: 92
hunting dog • pet dog • guard dog • police dog • family dog • prairie dog • Hound Dog • guide dog • attack dog • Reservoir Dog • ...
dog + rzeczownik
Kolokacji: 93
dog food • dog owner • dog show • dog day • dog breed • dog walker • dog tag • dog collar • dog park • ...
dog + czasownik
Kolokacji: 225
dog barks • dog runs • dog eats • dog dies • dog comes • dog begins • dog goes • dog gets • dog bites • dog makes • dog looks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(3) eat, devour, bolt
Kolokacji: 3
(7) bite, chew, nip, gnaw
Kolokacji: 4
(8) make, cause, join, breed
Kolokacji: 4
(11) sit, stand, lie, lose, lay, ...
Kolokacji: 13
(12) chase, trail, track, hunt
Kolokacji: 4
(15) sniff, smell, snuffle
Kolokacji: 3
(16) howl, whimper, laugh
Kolokacji: 3
(17) know, live, survive
Kolokacji: 3
(18) try, fight, strain, maul, tug
Kolokacji: 5
(23) play, compete, meet, curl
Kolokacji: 4
(24) show, bare, hide, exhibit
Kolokacji: 4
1. dog shows = pies pokazuje dog shows
2. dog bares = pies obnaża dog bares
3. dog hides = kryjówki psa dog hides
4. dog exhibits = dowody rzeczowe psa dog exhibits
(25) sleep, doze, wake
Kolokacji: 3
(26) snarl, snap, salivate
Kolokacji: 3
(27) return, reappear
Kolokacji: 2
(28) guard, protect
Kolokacji: 2
(29) scratch, claw
Kolokacji: 2
(30) stare, eye
Kolokacji: 2
(31) tend, serve, help
Kolokacji: 3
(32) nose, paw, nuzzle
Kolokacji: 3
(33) urinate, pee
Kolokacji: 2
(34) hesitate, cower, creep, crawl
Kolokacji: 4
(35) quiet, worry
Kolokacji: 2
(36) herd, swarm
Kolokacji: 2
czasownik + dog
Kolokacji: 64
dog named • eat dogs • use dogs • dog called • keep dogs • kill one's dog • bring one's dog • include dogs • love dogs • sell dogs • ...
przymiotnik + dog
Kolokacji: 173
hot dog • little dog • stray dog • wild dog • top dog • big dog • old dog • black dog • small dog • large dog • mad dog • good dog • ...
przyimek + dog
Kolokacji: 22
with dogs • about dogs • of dogs • for dogs • by dogs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.