"dog" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dog rzeczownik

rzeczownik + dog
Kolokacji: 92
hunting dog • pet dog • guard dog • police dog • family dog • prairie dog • Hound Dog • guide dog • attack dog • Reservoir Dog • ...
dog + rzeczownik
Kolokacji: 93
dog food • dog owner • dog show • dog day • dog breed • dog walker • dog tag • dog collar • dog park • ...
dog + czasownik
Kolokacji: 225
dog barks • dog runs • dog eats • dog dies • dog comes • dog begins • dog goes • dog gets • dog bites • dog makes • dog looks • ...
czasownik + dog
Kolokacji: 64
dog named • eat dogs • use dogs • dog called • keep dogs • kill one's dog • bring one's dog • include dogs • love dogs • sell dogs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(3) use, share
Kolokacji: 3
(7) love, like, hate, dislike
Kolokacji: 4
(8) sell, buy, want
Kolokacji: 3
(10) breed, serve, sit
Kolokacji: 3
1. dog is bred = pies jest wyhodowany dog is bred
2. serve dogs = pokryj psy serve dogs
3. sit with one's dog = siadać z czyjś pies sit with one's dog
(11) ban, prohibit
Kolokacji: 2
przymiotnik + dog
Kolokacji: 173
hot dog • little dog • stray dog • wild dog • top dog • big dog • old dog • black dog • small dog • large dog • mad dog • good dog • ...
przyimek + dog
Kolokacji: 22
with dogs • about dogs • of dogs • for dogs • by dogs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.