KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"definitely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

definitely przysłówek

czasownik + definitely
Kolokacji: 112
definitely need • definitely feel • definitely go • definitely want • definitely get • definitely make • definitely think • definitely see • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. definitely need = z pewnością potrzebuj definitely need
2. definitely feel = z pewnością poczuj definitely feel
3. definitely go = z pewnością pójdź definitely go
4. definitely want = z pewnością chciej definitely want
7. definitely think = z pewnością pomyśl definitely think
8. definitely see = z pewnością zobacz definitely see
10. definitely look = z pewnością popatrz definitely look
12. say definitely = powiedz z pewnością say definitely
13. definitely help = z pewnością pomóż definitely help
14. definitely come = z pewnością przyjdź definitely come
16. definitely play = z pewnością zagraj definitely play
17. definitely try = z pewnością spróbuj definitely try
definitely + przymiotnik
Kolokacji: 14
definitely wrong • definitely interested • definitely true • definitely different • definitely dead • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.